فهرستی از پرافتخارترین سرمربیان تاریخ فوتبال جهان با کسب جام قهرمانی منتشر شده است.

در صدر این فهرست، سرالکس فرگوسن سرمربی اسکاتلندی ایستاده است.

سرمربی سابق منچستر یونایتد در مدت حضور خود در قامت سرمربی، 48 جام قهرمانی را کسب کرده است.

جایگاه دوم به لوچسکو رومانیایی اختصاص دارد. وی موفق شده است 34 جام قهرمانی را کسب کند.

مکان سوم را هم پپ گواردیولا در اختیار دارد. سرمربی اسپانیایی منچستر سیتی 31 جام قهرمانی را بدست آورده است.

در رده چهارم والری لوبانوفسکی اوکراینی با 29 جام قهرمانی قرار دارد.

استین، فیلیپه اسکولاری، اوتمار هیتسفلد، ژوزه مورینیو در رده های پنجم تا هشتم ایستاده اند.

*سرمربیان برتر به شرح زیر است:

پرافتخارترین سرمربیان فوتبال جهان