جلسه استماع کمیته استیناف برای تصمیم گیری در خصوص پرونده بازیکن گابنی گل‌گهر در ساختمان فدراسیون آغاز شد.

در این جلسه که با حضور علیرضا صالحی (رئیس) و دیگر اعضای کمیته استیناف برگزار شده، نمایندگان باشگاه‌های گل‌گهر، سپاهان، استقلال و پیکان به توضیح دفاعیات و مستنداتشان می‌پردازند.

حضور نمایندگان ۴ باشگاه لیگ برتری در جلسه کمیته استیناف

پس از این جلسه، در صورت کفایت توضیحات و دفاعیات باشگاه‌ها، قضات کمیته استیناف وارد شور شده و در مورد صدور رای تصمیم گیری نهایی را انجام می‌دهند.