مجید صدری ، سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس با انتشار پستی در اینستاگرام، از استعفای خود از این سمت خبر داد.

بعد از جدایی جعفر سمیعی از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس ، مجید صدری ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ از سوی وزیر ورزش و جوانان به عنوان سرپرست مدیرعاملی این باشگاه انتخاب شد.

استعفای سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس