سرطلایی سرخ ها در طول ۱۶ سال حضورش در پرسپولیس ، ۱۸۰بار برای این تیم گلزنی کرد تا یکی از ماندگارترین چهره ها در تاریخ پرسپولیس باشد.

بهزادی که در بین نسل های مختلف از طرفداران قرمز محبوبیتی خاص دارد، در یک دوره هم سرمربی این تیم بود. سرطلایی سرخ ها در آبان ماه سال ۱۳۵۴ از فوتبال خداحافظی کرد.بازی پرسپولیس مقابل نفتیانیک باکوی آذربایجان، بازی خداحافظی همایون بهزادی بود که به دوران پر افتخار او در لباس قرمزها پایان داد.

خداحافظی سرطلایی سرخ ها+عکس