پس از رایزنی‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته از طریق فدراسیون ایران ، کشتی کشورمان صاحب ۱۰ کرسی در کمیسیون‌ها و کمیته‌های مختلف اتحادیه جهانی کشتی شد.

محمد مصلایی پور رئیس کمیسیون داوران کشتی پس از مرحوم خالدی، به عنوان عضو کمیسیون داوران اتحادیه جهانی کشتی انتخاب شد.

همچنین سایر کرسی‌های بدست آمده توسط نمایندگان ایران به شرح زیر است:

از کشتی فرنگی انتخابی جام تختی چه خبر؟

کمیسیون علمی: دکتر بهمن میرزایی
کمیسیون حقوقی و اخلاقی: روزبه وثوق احمدی
کمیسیون مربیان: محسن کاوه
کمیته بازاریابی: علی افتخاری
کمیسیون رسانه: علی فیض آسا
کمیسیون برابری (زنان): فاطمه درخشانی
کمیته کشتی با کمربند (سنتی): سمیه خانی بختیاری
کمیسیون ورزشکاران: حسن یزدانی
همچنین دکتر بابک شادگان پزشک ایرانی مقیم کانادا نیز مجددا به عنوان رئیس کمیسیون پزشکی انتخاب شد.