به گزارش افکارنیوز و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فیفا با ارسال نامهای به کشورهای حاضر در رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴برزیل، از تغییر قوانین درباره دیدارهایی که به دلایل حوادث غیرمترقبه لغو میشوند خبر داد.

در نامه فیفا آمده است بر اساس پیشنهاد کارگروه ۲۰۱۴ فیفا، هیئت رئیسه فیفا تغییرات زیر را در قوانین مختلف رقابت‌های فیفا در ارتباط با دیدارهای نیمه تمام تایید کرد.

در ماده ۷/۱۹ مقررات مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل آمده است: در صورتی که مسابقه به صورت غیرمترقبه به هر دلیلی نیمه تمام بماند، مسابقه با همان نتیجه قبل از توقف بازی و از همان دقیقه‌ای که توقف پیدا کرده است آغاز خواهد شد.

گفتنی است موارد زیر بر ماده ۷/۱۹ قوانین رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ اعمال خواهد شد:

۱ - بازی با همان بازیکنان و بازیکنان تعویضی که قبل از توقف بازی حضور داشتند تجدید خواهد شد.

۲ - هیچ بازیکن تعویضی جدید به لیست بازیکنان در فهرست اولیه بازیکنان تیم اضافه نخواهد شد.

۳ - تیم تنها می‌تواند تعداد تعویض‌هایی انجام دهد که قبل از توقف بازی مجاز به آن بود.

۴ - بازیکنانی که در طول بازی نیمه تمام مانده اخراج شده‌اند نمی توانند جایگزین شوند.

۵ - هرگونه اخطاری که قبل از توقف بازی به بازیکنان داده شده باشد، برای ادامه بازی معتبر خواهد بود.

۶ - تاریخ و ساعت شروع بازی و محل انجام بازی توسط کمیته سازماندهی فیفا تعیین خواهد شد.

۷-هر گونه موضوعی که درباره آن نیاز به تصمیم گیری بیشتر باشد توسط کمیته سازماندهی فیفا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.