به گزارش افکار نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران با پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان ۱۰۰ ست کامل میله و وزنه از یک شرکت تولیدی در ترکیه که شامل ۱۸/۵ تن است به فدراسیون تحویل داده شد.

شایان ذکر است، صد ست ارسالی به فدراسیون به ترتیب تقسیم خواهد شد که ۱۰ ست برای تیم های ملی وزنه برداری است و ۹۰ ست دیگر برای هیئت های وزنه برداری ایران تعلق خواهد گرفت