به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا ، دكتر احمد هاشميان با بيان اين كه از تعداد ۷۱ نمونه دوپينگ گرفته شده در هفتههاي پاياني ليگ برتر و ليگ آزادگان ۶۹ مورد منفي بوده است، گفت: متاسفانه يك بازيكن ليگ برتري و يك بازيكن ليگ آزادگان داراي تست مثبت بودند كه اقدامات اوليه درباره آنها انجام شده است.

وي ادامه داد: داروي ممنوعهاي كه فوتباليست ليگ برتري آن را استعمال كرده است، سيبوترامين بوده و بازيكن دوپينگي ليگ آزادگان نيز دگزامتازون مصرف كرده است. كميسيون بدوي براي رسيدگي به پرونده اين دو بازيكن همين هفته برگزار ميشود و راي اوليه آنها تا پايان هفته اعلام ميشود.