شیوه پرداخت پول به بازیکنان خارجی از سوی باشگاه پرسپولیس با بازیکنان داخلی متفاوت است. به این صورت که باشگاه پرسپولیس طبق قراردادی که با خارجی های خود منعقد کرده، به آن ها به شکل ماهیانه و البته دلاری پول می دهد تا سه بازیکن خارجی پرسپولیس مثل داخلی ها به شکل درصدی ریال دریافت نکنند.

در همین راستا همان طور که خبر دارید آخرین مرحله ای که به حساب بازیکنان و مربیان پرسپولیس پول پرداخت شد چند روز مانده به نوروز ۱۴۰۱ بود که در همان مقطع برخی رسانه ها خبر دادند سه بازیکن خارجی تیم دریافتی نداشته اند و دست خالی راهی کشورهایشان شدند تا به اردوی تیم ملی های ملی ازبکستان و تاجیکستان ملحق شوند.

این درحالی است که هم دو بازیکن تاجیک قبل از پرواز روز دوشنبه ۲۸ اسفند پول خود را دریافت کردند و هم وکیل تمیروف در همان روز مبلغ مورد توافق را دریافت کرده و چون این بازیکن در ایران حضور نداشته قرار شد بعد از بازگشت به ایران پول خود را دریافت کند که همین اتفاق افتاد. از این رو تمام بازیکنان خارجی پرسپولیس مطالبات خود را دریافت کرده اند.

پرسپولیس پول بازیکن خارجی‌اش را داد