مهدی علی سرمربی شباب الاهلی درگفتگویی اعلام کرد: در اینکه مهدی قایدی استعداد دارد شکی نیست.

▪️وی ادامه داد: اما بازیکنی که شب و روز کارش و فکرش تفریح است نیازی نمی بینم در تیمم باشد. درحال حاضر تیم خوبی داریم و درحال نتیجه گیری هستیم و دیگر نیازی به قایدی نداریم!

جدایی مهدی قایدی قطعی شد