واکنش هال سیتی به درخشش اللهیار صیادمنش را در ویدئوی زیر با هم می بینیم.