پس از برخورد انضباطی یحیی گل‌محمدی با مهدی عبدی، حرف‌ و حدیث‌های زیادی درباره این‌ بازیکن و عملکردش در پرسپولس مطرح شد و در ادامه با ادعای پیشنهادات خارجی از سوی مدیر برنامه این بازیکن، حواشی جدیدی برای عبدی ایجاد شد.

در این بین مدیران پیشین باشگاه پرسپولیس مدعی هستند در زمان مدیریت جعفر سمیعی، زمانی که مهدی عبدی قراردادش را برای مدت ۵ سال تمدید می‌کرد هیچ بند فسخی در قراردادش نوشته نشده اما مدیر برنامه ‌های او صحبت از وجود بند فسخ می‌کند.

در زمان تمدید ۵ ساله قرارداد عبدی از سوی سمیعی، بند فسخی در قرارداد این بازیکن گنجانده نشده اما در دوره مدیرت صدری با اضافه کردن متممی به قرارداد، بند فسخ ۴۰۰ هزار دلاری در قرارداد گنجانده شده است.

مبلغ بند فسخ مهدی عبدی در پرسپولیس

با این شرایط، مهدی عبدی که تا خرداد سال ۱۴۰۵ با پرسپولیس قرارداد دارد، برای جدایی این تیم باید ۴۰۰ هزار دلار بپردازد.