سند پیکان علیه پرسپولیس/ جای استوک‌های امید عالیشاه را ببینید!

میلاد بدرقه بازیکن پیکان ، برای اثبات درستیِ اخراج عالیشاه، در رختکن ورزشگاه آزادی از جای استوک‌های امیدعالیشاه روی پایش عکس گرفت.

این درحالی بود که امید عالیشاه نیز با انتشار استوری در صفحه شخصی اش با اعلام غیرعمدی بودن این حرکتش از پرسپولیسی ها عذرخواهی کرده است تا به نوعی روی تصمیم داور برای اخراجش در این بازی صحه بگذارد.

 
 

سند پیکان علیه پرسپولیس/ جای استوک های امید عالیشاه را ببینید!