سعید باقرپسند با ضربه سر توانست خیلی زود دروازه پرسپولیس را باز کند.

حجم ویدیو: 3.05M | مدت زمان ویدیو: 00:00:37