باشگاه پورتو چندی پیش عکسی از طارمی، په‌په و مارتینز را منتشر کرد و از کاربران ایرانی خود پرسید که کلمه قهرمان به فارسی چه می‌شود؟

په‌په در پاسخ به این سوال « مهدی طارمی » به جای قهرمان نوشت و مدعی شد که مفهوم طارمی به معنی قهرمانی است و از او ستایش کرد.

دقایقی پیش مهدی طارمی نیز دقیقا همین سوال را از کاربران خود پرسید و پاسخ محبت مدافع پرتغالی پورتو را داد.

پاسخ جالب طارمی به کامنت په‌په+ عکس

طارمی در اینستاگرام پرسید: کلمه قهرمان به پرتغالی چه می‌شود؟ شاید په‌په !