علي كفاشيان در جلسه مجمع فوتسال اظهار داشت: موفقيت هاي اخير فوتسال در جام باشگاه هاي آسيا و قهرماني آسيا بي نظير بوده است. اين امر اقتدار فوتسال آسيا را نشان مي دهد كه اين موفقيت ها حاصل زحمات باشگاه ها ومسئولين در ليگ است.

وی افزود: فدراسیون در بخش فوتسال فعال بوده و جایگاه فوتسال از یک کمیته برای ما بالاتر است. با تشکیل مجمع فوتسال، قدم های استقلال برای این رشته ورزشی برداشته شده است. تشکیلات مستقل در داخل فدراسیون ایجاد می شود. خوشبختانه نگاه سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی به فوتسال مثبت بوده و ما هم با توجه به این موضوع سعی کرده ایم بستر هرچه بیشتر این موفقیت را فراهم کنیم.

کفاشیان ادامه داد: فدراسیون برای رشد و توسعه فوتسال کم نگذاشته است و در واقع بودجه فوتبال را به فوتسال داده ایم که معتقدم حقش هم همین است. وقتی فوتسال جهانی است باید کار را با قدرت ادامه داد. یکی ازمشکلاتی که پیش روی این ورزش است، حمایت از باشگاه هاست که از نظر مالی ضعیف هستند که این امر باعثشده روند کاری کند پیش رود.

رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: قصدمان رشد بیش از پیش فوتسال است. بحثفدراسیون شدن فوتسال منتفی است چرا که فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا با این موضوع مخالف هستند. بر همین اساس سطح کمیته بودن فوتسال را به نایب رئیسی ارتقا خواهیم داد. این طرح را به مجمع خواهیم تا تصویب شود. فوتسال یک عضو موثر است که تعداد باشگاه هایش باید بیشتر شود تا همچنان شاهد رشد و موفقیت این ورزش باشیم.