در ابتدای جلسه علی کفاشیان –رئیس فدراسیون فوتبال ضمن ارائه گزارشی از حضور در مالزی به همراه عزیزاله محمدی ،مهدی محمد نبی ،علی فتح اله زاده و مجتبی شریفی گفت : « جلسات بسیار خوبی در بخش باشگاه ها در خصوص امتیازدهی، نحوه بالا بردن برخی از فاکتورها مانند بازاریابی ، بلیت فروشی و تماشاگران ارائه شد و پس از آن سوزوکی از فوتبال ایران به خاطرعملکرد مناسبش در این زمینه تجلیل کرد و ضمن ارائه گزارشی از بازدیدش از ایران عملکرد فدراسیون فوتبال ایران و به تبع آن سازمان لیگ برتر آن را رضایت بخش دانست». کفاشیان افزود : « همچنین جلسات بسیار خوبی در خصوص کمیته حقوقی برگزار شد که از طرف فدراسیون فوتبال ایران مهدی محمد نبی و مجتبی شریفی در آن حضور داشتند و ضمن ارائه روش بخش حقوقی فدراسيون فوتبال ، تبادل نظر در خصوص موضوعات مربوطه نيز به عمل آمد ». رئیس فدراسیون در ادامه ضمن اعلام این مطلب که امسال برنامه های زیادی برای تیم های ملی داریم ، گفت :« امسال اردوها و برنامه های زیادی برای تیم های ملی در نظر گرفتیم و طبق برنامه ریزی که مطابق تقویم فدراسیون در ابتدای سال انجام داده بودیم اردوهای متعدد داخلی و خارجی برای همه تیم های ملی و درهمه رده های سنی برگزار کردیم که مطمئنا نتیجه آن در آینده بروز خواهد کرد.همچنین سازمان لیگ فدراسیون فوتبال امسال توانسته است با برنامه ریزی خوب و مدونی که از ابتدای امسال انجام داده است ، شروع بسیار خوبی در لیگ داشته ، که جای تشکر ویژه دارد.از طرف دیگر هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال را تشکیل داده ایم که با توجه به تشکیل آن موارد قانونی به کمیته انضباطی ارجاع خواهد شد و حسب موضوعات ، تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شد». در ادامه جلسه محمد نبی – دبیر کل فدراسیون فوتبال در خصوص حضورش در جلسات بخش حقوقی کنفدراسیون فوتبال آسیا که در مالزی برگزار شده بود گزارشی ارائه کرد و گفت :« در جلسات برگزار شده ، مقرر شد کلیه تخلفات مربوط به مسابقات در کمیته انضباطی بررسی شود و همچنین در خصوص مسائل مربوط به اختلافاتی که میان باشگاه ها و بازیکنان به وجود می آید باید شورایی با نام حل اختلاف تشکیل شود که از دوازده مدیر عامل باشگاه و دوازده بازیکن تشکیل ميشود و رئیس آن از سوی رئيس فدراسيون انتخاب می شود» . در ادامه جلسه اعضا در خصوص دستور جلسه ، به بحث و بررسی پرداخته و موارد زیر به تصویب رساندند: 1-تشکیل کارگروهی با حضور مهدی محمد نبی ،علی فتح اله زاده ،علی کاظمی ، مجتبی شریفی ،علی صالحی ،علی اکبر حیدری فر و کریم باقری جهت تهیه و تدوین آیین نامه شورای حل اختلاف و کمیته وضعیت بازیکنان ، تا وفق مقررات FIFA و AFC اقدامات قانونی به عمل آيد . 2-پیشنهاد ایجاد جایگاه نایب رئیس فدراسیون در امور فوتسال داده شد و مقرر شد در مجمع عمومی آتی فدراسیون ارائه ، تا وفق اساسنامه فدراسیون تصمیم گیری شود. 3-با توجه به بند 7 از ماده 35 اساسنامه فدراسیون فوتبال ،هیئت رئیسه این فدراسیون ضمن تشکر از خدمات ارزنده سید نصر اله گنجعلی خانی ، حبیب کاشانی را به عنوان جایگزین وعضو هیئت رئیسه مصوب نمودند.