تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ۲۲ خرداد به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

 

 

ایران ورزشی

فرهیختگان ورزشی

همشهری ورزشی

شهرآرا

استقلال

صدای سپاهان

گل

خبر ورزشی