امیر شهیم، بازیکن فصل گذشته ماشین سازی برای عقد قرارداد با پرسپولیس وارد ساختمان باشگاه شد.

شهیم مورد نظر باشگاه پرسپولیس بود بعد از توافق اولیه با باشگاه برای بستن قرارداد وارد دفتر باشگاه شد .

امیر شهیم بدون بستن قرارداد پرسپولیس را ترک کرد.

آمار امیر شهیم

سن: ۱۸

قد: ۱۸۰

پای تخصصی: راست

۲۵بازی و 12 گل 

گرفتن 6 پنالتی