تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ۲۸ خرداد به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است. 

 

روزنامه ایران ورزشی

روزنامه خبر ورزشی

روزنامه گل

روزنامه صدای سپاهان

روزنامه فرهیختگان

روزنامه فوتبالز