تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ۲۹ خرداد به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

 

 

 

 

روزنامه گل

روزنامه آوای استقلال

روزنامه خبر ورزشی

روزنامه صدای سپاهان

روزنامه هدف

روزنامه شوت

روزنامه فوتبالز

روزنامه ایران ورزشی

روزنامه فرهیختگان