احسان اصولی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در گفت و گوی امروز خود با اهالی رسانه اعلام کرد از سمت ریاست کمیته بازاریابی این مجموعه استعفا کرده است.

سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت؛ البته میرشاد ماجدی تاکنون نظر خود را درباره این استعفا اعلام نکرده و به این ترتیب باید دید سرپرست فدراسیون فوتبال درمورد این موضوع چه تصمیمی می‌گیرد.

رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال استعفا کرد