حسین رضازاده در کره جنوبی قرنطینه شد. قهرمان سابق المپیک که به همراه تیم ملی پارا وزنه برداری راهی مسابقات آسیا - اقیانوسیه شده بود مشکوک به کرونا است و به همین دلیل در این کشور قرنطینه شده است.

او باید تست کرونا بدهد و هر زمان که این تست منفی بود اجازه دارد کشور کره جنوبی را ترک کند.

رضازاده یکی از نفراتی بود که از او به عنوان سرپرست فدراسیون وزنه برداری به جای علی مرادی نام می بردند که در نهایت این عنوان به سجاد انویروانی رسید.

رضازاده در کره جنوبی قرنطینه شد