تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ۲ تیر به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

 

 

 

روزنامه صدای سپاهان

 

روزنامه ایران ورزشی

روزنامه استقلال

روزنامه فرهیختگان ورزشی

روزنامه‌ هدف

روزنامه‌ همشهری ورزشی

روزنامه خبر ورزشی

روزنامه‌ گل

روزنامه شوت

روزنامه فوتبالز

روزنامه‌ شهرآرا