شنیدیم در این جلسه یکی از مدیران فدراسیون فوتبال پس از شنیدن صحبت های دراگان اسکوچیچ پیشنهاد عجیبی به او داده است: " بمان و به عنوان دستیار سرمربی بعدی تیم ملی به تیم کمک کن و به جام جهانی برو!"

ظاهرا این پیشنهاد عجیب واکنش سایر مدیران فدراسیون فوتبال را نیز به همراه داشته است اما...

جالب اینکه فردی که این پیشنهاد را به اسکوچیچ داده است مدعی شده دلش برای این مربی کروات پس از شنیدن صحبت هایش سوخته و خواسته است کمکش کند!