ضرر ۲۵ هزار دلاری میلیچ به خاطر شکایت از استقلال

با حکم فدراسیون جهانی فوتبال، پرونده شکایت هرویه میلیچ از باشگاه استقلال به سرانجام رسید و این باشگاه باید ۱۶۵ هزار دلار به این بازیکن کراوات پرداخت کند.

پیش از این حکم، میلیچ از بندهای وجه التزام موجود در قراردادش بابت تاخیر در پرداخت مطالباتش استفاده و علیه استقلال به فیفا شکایت کرد. این بازیکن در شکایتی که تنظیم و به فیفا ارسال کرده بود، بندهای ماهانه و سالانه خسارت‌های تاخیر مطالباتش را قید کرد تا بتواند رقم مطالبات خود را بیشتر کند. رقم دادخواست این بازیکن حدود ۶۰۰ هزار دلار بود.

باشگاه استقلال پیش‌تر مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به این بازیکن به عنوان باقی‌مانده مطالبات پیشنهاد کرده بود اما این بازیکن این رقم را نپذیرفت و گفته می‌شد این بازیکن در صورت دریافت مبلغی بیش از ۳۰۰ هزار دلار حاضر با توافق با باشگاه استقلال است.

در ادامه باشگاه استقلال نیز نتوانست ارقام پیشنهادی میلیچ را بپذیرد و در نهایت این بازیکن کروات پرونده شکایت خود را به فیفا برد تا تکلیف مطالبات این بازیکن مشخص شود. در نهایت فیفا حکم کرد که استقلال باید ۱۶۵ هزار دلار به میلیچ پرداخت کند و نکته‌ای که در این رای وجود دارد این است که میلیچ از محل مطالباتش، باید مبلغ قابل توجهی را به خاطر هزینه داخواست ۶۰۰ هزار دلاری مطالباتش بدهد؛ مبلغی که بیش از ۲۵ هزار فرانک سوییس (معادل ۲۵۵۰۰ هزار دلار) خواهد بود. در نهایت این بازیکن کمتر از مبلغی که می‌توانست از باشگاه دریافت کند، نصیبش خواهد شد.