تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ۲ مرداد به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

 

خبر ورزشی

فرهیختگان ورزشی

استقلال

گل

ایران ورزشی

همشهری ورزشی

شوت