در روزهای اخیر ساپینتو در جریان تمرینات استقلال رفتارهایی از خود نشان داده که بعضا باعث تعجب بازیکنان این تیم شده است. او مقابل اشتباهات بازیکنان به شدت عصبانی شده و با فریادهای خود آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

البته سرمربی پرتغالی این جدیت را فقط درون زمین تمرین دارد و رفتار وی بعد از تمرینات کاملا تغییر کرده و ارتباط بسیار دوستانه‌ای با بازیکنان این تیم برقرار کرده است. پیش از حضور ساپینتو در استقلال تصاویری از این مربی در واکنش به اشتباهات داوری پخش شده بود اما بازیکنان استقلال در اردوی ترکیه برخی از رفتارهای این مربی پرتغالی را به چشم دیدند.

رفتار های عجیب ساپینتو در تمرینات استقلال