دکتر" احسان قاضی زاده هاشمی" با اشاره به قرارداد "مارک ویلموتس" مربی بلژیکی سابق تیم ملی ایران که در دوره "مهدی تاج" رئیس وقت فدراسیون فوتبال منعقد شد توضیح داد: قرارداد منعقد شده بین فدراسیون فوتبال و آقای ویلموتس توسط رسانه ها منتشر شد. تا قبل از آن مجلس شورای اسلامی از وزارت ورزش وقت متن اصلی قرارداد را جویا شد اما از طریق مجاری رسمی به آن قرارداد دسترسی نداشتیم بلکه از طریق مجاری مردمی و سوت زنی، اطلاعات دقیقی به دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

عضو فراکسیون ورزشی مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس شورای اسلامی قرارداد سه مربی فوتبال را در آن بازه زمانی بررسی نمود، که می بایست از قرارداد مارک ویلموس به عنوان قرارداد ترکمانچای در حوزه ورزشی کشورمان یاد کنیم.

وی ادامه داد: "مارک ویلموتس" مجموعا 20 روز در داخل ایران و 20 روز در خارج از ایران برای تیم ملی فوتبال مربیگری کرد، که منجر به آن شد تا تیم ملی فوتبالمان در آستانه حذف از رقابت های انتخابی جاج جهانی 2022 قرار گیرد و تاکنون نیز 2 میلیون و 250 هزار یورو برای اقدامات وی پرداخت شده که بسیار عجیب و قابل تامل است.

دکتر" احسان قاضی زاده هاشمی" گفت: پس از شکایت "مارک ویلموتس" از ایران، بحث محکومیت ایران با جریمه ای به مبلغ 6 میلیون یورو نیز مطرح شد، که عده ای در این میان مدعی به کسب پیروزی حقوقی شده اند، چراکه مبلغ جریمه 6 میلیون یورویی به 3 میلیون یورو کاهش یافته است. این افراد نه تنها نمی گویند که همچنان محکوم هستیم، بلکه با قهرمان سازی های واهی دم از موفقیت حقوقی در مجامع بین المللی می زنند.

نماینده عضو دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در خصوص کاندیداتوری مجدد "مهدی تاج" برای ریاست فدراسیون فوتبال توضیح داد: مراحل انتخابات ریاست فدراسیون همچنان ادامه دارد و به پایان نرسیده است. هنوز لیست نهایی اسامی تاییدشدگان کادیداهای ریاست فدراسیون فوتبال، توسط دبیرکل فدراسیون اعلام نشده.

وی ادامه داد: تاکنون تنها کمیته بدوی که جزئی از پروسه تایید صلاحیت کاندیداها می باشد، آقای تاج را تایید صلاحیت نموده، اما این بدان معنی نیست که وی تایید صلاحیت نهایی شده باشد، بلکه نظرات مراجع چندگانه دیگر فدراسیون نیز لازم است.

نماینده منتخب خراسان رضوی تاکید کرد: اگر تمامی مراجع تشخیص صلاحیت، نسبت به موضوعات مطرح شده در قبال آقای تاج سکوت کنند، در فرصتی مناسب شفاف تر و با مستندات مختلفی که موجود است موضوع را مجدانه تر دنبال خواهیم کرد.