فوتبال ایران هم مصداق بارز این مثل قدیمی است. در این فوتبال دیگر شنیدن هیچ خبری آدم را سورپرایز نمی‌کند! به طور مثال می‌توان به یک ستاره در تیم پرطرفدار اشاره کرد که روش جالبی برای گرفتن رضایتامه اش پیدا کرده است.

این بازیکن از شروع تمرینات پیش فصل فوتبال ایران بارها به بهانه‌های واهی غیبت کرده و گفته مصدوم هستم! این بازیکن شناخته شده مصدومیت را بهانه کرده و حداقل یک سوم تمرینات پیش فصل را غایب بوده است!

ظاهرا این بازیکن معروف با پیشنهادی از سوی یک تیم اروپایی مواجه شده و بر همین اساس خواستار جدایی است. با این وجود با توجه به اینکه او با باشگاه فعلی اش قرارداد دارد، قادر به جدایی نیست.

بنابراین آقای ستاره خودش را به مصدومیت زده است که با لطایف الحیلی رضایتنامه اش را از تیم پر طرفدار بگیرد.

او به مدیران باشگاه نیز پیغام داده است که رضایتنامه اش را بدهند تا برود اما این درخواست با مخالفت باشگاه روبرو شده است.  فوتبالیست مورد اشاره ما نیز پای خودش را در یک کفش کرده که مصدوم است و باید قراردادش فسخ شود.

باشگاه اما دست او را خوانده و حاضر نیست به هیچ عنوان رضایتنامه این بازیکن را به راحتی صادر کند.

ستاره مطرح لیگ برتری مدیران باشگاه را فریب داد + جزئیات