تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ۸ مرداد به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است. 

 

خبر ورزشی

همشهری ورزشی

ایران ورزشی

استقلال

گل

فرهیختگان ورزشی

شوت

هدف

شهرآرا

صدای سپاهان

فوتبالز