به گزارش افکار به نقل از ایسنا در آغاز نخستين روز از اولين دوره بازي‌هاي پاراآسيايي و در ماده‌ي 100 متر آزاد شاهين ايزديار در كلاس S10 با زمان يك دقيقه و 6 صدم ثانيه به عنوان قهرماني دست يافت و نخستين نشان طلاي كاروان ايران را به دست آورد. در اين ماده تايلند و مالزي مدال‌هاي نقره و برنز كسب كردند. علي نيكو حسين‌آبادي در همين ماده و در كلاس S6 با زمان يك دقيقه و 23 ثانيه و 92 صدم ثانيه بر سكوي سوم رقابتها ايستاد و به نشان برنز بسنده كرد. در اين ماده شناگران مالزي و كره اول و دوم شدند. در رشته‌ي شنا 400 متر آزاد وحيد كشتكار موفق شد با زمان 5 دقيقه و 12 ثانيه و 17 صدم ثانيه دومين نشان طلاي كاروان ايران را برگردن آويزد. در اين ماده نمايندگان تايلند و فيليپين به ترتيب دوم و سوم شدند. اين شناگر در ماده‌ي 100 متر آزاد و در كلاس S12 نيز با زمان يك دقيقه و چهار ثانيه و 82 صدم ثانيه بر سكوي سوم رقابتها ايستاد و نشان برنز اين ماده را از آن خود كرد. همچنين در رشته‌ي تيراندازي سيده اعظم رضايي در ماده‌ي تفنگ بادي 10 متر موفق شد با ثبت ركورد 391 امتياز به نشان برنز دست پيدا كند. در اين ماده نمايندگان كشور ميزبان با ركوردهاي 397 و 394 عناوين قهرماني و نايب قهرماني را از آن خود كردند. از آنجايي كه اين دوره از رقابتها براي اولين بار براي ورزشكاران معلول برگزار مي‌شود هر امتيازي كه در رشته‌هاي مختلف دريافت شود ركورد اين رشته‌ها محسوب خواهد شد.