به گزارش خبرنگار سرویس ورزشی افکاربه نقل از سايت رسمي فدراسيون فوتبال ، در هفته هجدهم لیگ برتر که کم گل ترین هفته لیگ دهم نیز بود، 112 هزار تماشاگر در ورزشگاه های مختلف حاضر شدند و بازیهای این هفته را تماشا کردند. بازی تراکتورسازی و پرسپولیس با 80 هزار نفر پرتماشاگرترین بازی هفته بود و بازی نفت تهران و ملوان نیز کمتر از 500 نفر تماشاگر داشت که کم تماشاگرترین بازی هفته بود. میانگین تماشاگر در این هفته 12400 نفر بود که این بیشترین میزان تماشاگر پس از هفته دوازدهم بود. در هفته دوازدهم نیز میانگین تماشاگر 12400 نفر بود و پس از آن در هفته های سیزدهم تا هفدهم کاهش یافت.