به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس ، محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال صبح امروز برای پاسخگویی درباره عدم صعود تیم ملی والیبال به المپیک رو در روی خبرنگاران قرار گرفت.

پس از پایان صحبت‌های داورزنی نوبت به پرسش‌های اصحاب رسانه رسید که یکی از خبرنگاران درباره وعده‌های بزرگ داورزنی از وی سوال کرد. وی همچنین نسبت به عملکرد رئیس فدراسیون والیبال انتقاد داشت و عنوان کرد که شخصی در این جلسه حضور دارد که مدارکی مبنی بر تخلفات مالی رئیس فدراسیون والیبال دارد که می‌خواهد آن را مطرح کند.

در ادامه یکی از کارمندان سابق فدراسیون والیبال مدعی شد که مدارک و اسنادی را در اختیار دارد که بیانگر تخلفات مالی داورزنی است و حاضر است این اسناد را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.

این موضوع با واکنش شدید داورزنی مواجه شد و خطاب به این فرد اعلام کرد که جای شما اینجا نیست و خبرنگاران باید سوال کنند.

داورزنی تصریح کرد: این جلسه برای بررسی عملکرد تیم ملی است نه تخلفات مالی اگر هم چنین موضوعی درست باشد باید سازمان بازرسی ورود کمد وآنها در جریان تمام امور قرار دارند. این موضوع کذب محض اشت.

این موضوع باعثبالا رفتن صدای طرفین و ایجاد درگیری شدید لفظی بین رئیس و کارمند سابق فدراسیون در کنفرانس مطبوعاتی شد.