انسیه خزعلی ، معاون امور زنان رئیس جمهوری در توییتی نوشت: امروز بعد از حضور در آخرین جلسه معاونت زنان و خانواده در نهاد ریاست جمهوری و ارائه توضیحاتی درباره سفر چند ماه پیش پسرم به خارج، استعفای رسمی خود را به ریاست جمهوری تقدیم کردم.

ایشان اظهار امیدواری کردند که بتوانم همکاری های خود را در آینده با آن نهاد ادامه دهم.

 

photo_2022-09-09_11-45-01