به گزارش افکارنیوز، علی پروین در گفتوگو با فارس، عنوان کرد: پس از اتفاقاتی که برای مصطفی دنیزلی افتاد سردار رویانیان بارها سعی کرد به این مربی کمک کند تا مشکلات خانوادگیاش حل شود اما متاسفانه هرچه ایستادیم او نیامد و باید دوباره کار را شروع میکردیم.

وی افزود: رویانیان مذاکرات خوبی با چند مربی داشت که گزینه خوبش متسو است. انشاءالله ظرف دو روز آینده این مربی قراردادش را امضا و شروع به کار می‌کند و اگر مشکلی پیش نیاید متسو سرمربی ما خواهد بود.

پروین با اشاره به دیدار با متسو عنوان کرد: حرفهایمان را زدیم و با این مربی اتمام حجت کردیم. همه باید کمک کنیم تا با تیمی که سردار بسته هواداران را شاد کنیم. باید زودتر برای انتخاب مربی اقدام میکردیم که این اتفاق با تلاشهای رویانیان رخ داد. دست دنیزلی هم درد نکند، زحمات زیادی کشید و انشاءالله بتوانیم با متسو به خواستههایمان برسیم.