کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی  فوتبال ایران جلسه‌ای دو ساعت و نیمه با رئیس فدراسیون فوتبال برگزار کرد.

کارلوس کی روش که در ساعات اولیه صبح به تهران رسیده بود، بعد از کمی استراحت عازم فدراسیون فوتبال شد تا در دفتر مهدی تاج با وی پیرامون ماموریت و کار پیش‌ رو جلسه جدیدی را برگزار کند.

این جلسه حدود دو ساعت به طول انجامید و مهدی محمدنبی و منصور قنبرزاده نایب رئیس‌های اول و دوم فدراسیون فوتبال نیز در آن حضور داشتند.

مشروح مذاکرات بین تاج و کی‌روش از طریق سایت فدراسیون فوتبال اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جلسه کارلوس کی روش و مهدی تاج برگزار شد