کارلوس کی روش برای اولین اردوی تیم ملی در تهران ۲۴ بازیکن را به اردوی تیم ملی فرا خواند. البته او علی کریمی و وحید امیری را هم به اردوی تیم ملی دعوت کرد تا به میزان آمادگی این دو بازیکن مصدوم پی ببرد. این دو بازیکن قطعا در لیست سفر تیم ملی به اتریش نخواهند بود و هدف کی روش پی بردن به آخرین وضعیت بدنی اشان بود و متوجه شد که این دو بازیکن در این برهه از زمان قادر به همراهی تیم ملی نیستند.

دو جلسه تمرین و ۴۸ ساعت فکر برای کارلوس کی روش، پیرامون ارزیابی ۲۴ بازیکن داخلی کافی بود. او تا ساعاتی دیگر، لیست منتخبین بازیکنان داخلی را به فدراسیون فوتبال اعلام خواهد کرد. لژیونرها هم در اتریش به اردوی تیم ملی ملحق خواهند شد.

پیش بینی می شود تیم ملی با ۲۳ بازیکن، مهیای دو بازی دوستانه با اروگوئه و سنگال شود. این دو بازی در روزهای ۱ و ۵ مهر برگزار می شود.

لیست سیاه تیم ملی مشخص شد