افكار نيوز: زمینهایی که در اختیار دو باشگاه استقلال و پرسپولیس قرار می گیرد در مالکیت شهرداری بوده و به این باشگاها اجازه بهره برداری از آن داده می شود.

محمد باقر قالیباف در خصوص حمایت شهرداری تهران از دو تیم پرطرفدار این شهر یعنی استقلال و پرسپولیس با اشاره به اینکه شهرداری به خواست مردم تهران احترام می گذارد، افزود: ورزش فوتبال خیلی مورد توجه مردم است و تیم‌های استقلال و پرسپولیس هم دو تیمی هستند که به شهر تهران تعلق دارند. شهرداری تهران حتما حمایت و پشتیبانی از این دو تیم را در دستور کار دارد ولو اینکه برخی بخواهند شهرداری را به سمت یکی از دو تیم قرمز و آبی پایتخت سوق بدهند.

قالیباف اضافه کرد: ما حمایت از یکی از دو تیم تهرانی را قبول نداریم و خود را مکلف به حمایت از هر دو تیم می دانیم. از زمانی که من به شهرداری تهران آمدم هر دو تا تیم را مورد حمایت قرار دادیم مگر اینکه مدیر یکی از این دو تیم نخواهد شهرداری اسپانسر تیمش باشد که آن یک بحثدیگر است. قالیباف با بیان اینکه دو تیم پرسپولیس و استقلال امسال نیز مورد حمایت شهرداری قرار گرفته اند گفت:

این حمایت می تواند در شکل واگذاری زمین به باشگاههای استقلال و پرسپولیس باشد اما زمینی که به این دو باشگاه واگذار می شود در مالکیت شهرداری خواهد بود و فقط به این تیمها اجازه بهره برداری از آنها داده می شود.