به گزارش افکار به نقل از ایسنا در ادامه روز نخست از اولين دوره بازيهاي پارا آسيايي گوانگجو رمضان صالح نژاد موفق شد به عنوان قهرماني رقابت‌هاي تفنگ بادي 10 متر مردان دست پيدا كند. صالح نژاد در فينال رقابت‌هاي اين ماده با ثبت ركورد 590 امتياز و در مجموع با 694.4 امتياز به عنوان قهرماني رقابت‌ها دست پيدا كرد. در اين ماده تيراندازاني از كره به ترتيب با امتيازهاي 691.7 و 687.3 عناوين دوم و سوم را از آن خود كردند.