پخش زنده بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲۰ آبان ۱۴۰۱

امروز و در اولین روز از پنجره پنجم انتخابی جام جهانی بسکتبال، در آسیا و اروپا چند دیدار مهم برگزار می‌شود. به ترتیب ایران و چین از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران، قراقستان و استرالیا از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران، ژاپن و بحرین از ساعت ۱۹:۳۵ به وقت ایران و فرانسه و لیتوانی از ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران به مصاف هم می‌روند.

برای تماشای پخش زنده بسکتبال انتخابی جام جهانی امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۱ در ساعت شروع هر مسابقه از لینک مربوطه استفاده کنید:

پخش زنده بسکتبال قزاقستان و استرالیا ۲۰ آبان ۱۴۰۱

پخش زنده بسکتبال قزاقستان و استرالیا ۲۰ آبان ۱۴۰۱

پخش زنده بسکتبال ژاپن و بحرین ۲۰ آبان ۱۴۰۱

پخش زنده بسکتبال ژاپن و بحرین ۲۰ آبان ۱۴۰۱

پخش زنده بسکتبال فرانسه و لیتوانی ۲۰ آبان

پخش زنده بسکتبال فرانسه و لیتوانی ۲۰ آبان