تایید فیفا به خداحافظی با مشروبات الکلی در جام جهانی

دولت قطر از یک ماه گذشته از فدراسیون جهانی فوتبال( فیفا ) خواسته بود تا مشروبات الکلی را در ورزشگاه های جام جهانی ممنوع کند.

فدراسیون جهانی فوتبال( فیفا ) لحظاتی پیش با انتشار بیانیه ای اعلام کرد خرید و فروش مشروبات الکلی در ورزشگاه های جام جهانی و اطراف استادیوم ها ممنوع است و کسی حق استعمال مشروب در این مکان ها ندارد.

 تایید فیفا به خداحافظی با مشروبات الکلی در جام جهانی

تماشاگران جام جهانی با حکم فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) تنها مجوز استعمال نوشیدنی های بدون الکل را در مسابقات جام جهانی را دارند.