ورود بازیکنان تیم ملی ایران به ورزشگاه خلیفه+ فیلم

فیلمی از  ورود بازیکنان تیم ملی ایران به ورزشگاه خلیفه را در ادامه ببینید.