اشک های رامین رضاییان پس از گل دوم به ولز+تصاویر

اشک های رامین رضائیان پس از گل دوم و پیروزی مقابل ولز.

اشک های رامین رضاییان پس از گل دوم به ولز+تصاویر

اشک های رامین رضاییان پس از گل دوم به ولز+تصاویر