نوشاد عالمیان از دور سوم رقابت‌ها حذف شد

رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر دوحه ۲۰۲۳ با حضور ملی پوشان ایران در سالن لوسائیل آره نا در دوحه قطر ادامه یافت.نتایج نمایندگان ایران به این شرح است:
**  انفرادی مردان:
* دور مقدماتی نخست:
سجاد حسینی ۱ - ۳ دنی کوزول از اسلوونی
نیما عالمیان ۳ - ۲ نوید شمس
- نوشاد عالمیان استراحت کرد.
* دور مقدماتی دوم:
نوشاد عالمیان ۳ - ۰ آیدوس کنژیگولوف از قزاقستان
نیما عالمیان ۲ - ۳ اویدیو یونسکیو از رومانی
* دور مقدماتی سوم:
نوشاد عالمیان ۰ - ۳ آیزاک کوئک از سنگاپور
----------

نوشاد عالمیان از دور سوم رقابت‌ها حذف شد


** دوبل مردان:
* دور مقدماتی نخست:
سجاد حسینی و نوید شمس ۳ - ۱ احمد سعداوی و عبدالله عبدالوهاب از قطر
- تیم نوشاد و نیما عالمیان استراحت کرد.
* دور مقدماتی دوم:
سجاد حسینی و نوید شمس ۳ - ۲ رارس سیپوس و کریستین پلتیا از رومانی
- تیم نوشاد و نیما عالمیان استراحت کرد.
* دور یک هشتم نهایی - چهارشنبه ۲۸ دی:
نوشاد و نیما عالمیان - سجاد حسینی و نوید شمس