دوری ۶ ماهه سجاد مردانی به دلیل آسیب دیدگی

سجاد مردانی سرگروه تیم ملی تکواندو که در مسابقات جهانی ۲۰۲۲ مکزیک موفق به کسب مدال برنز شده بود، در جریان تمرینات تیم ملی از ناحیه رباط صلیبی دچار آسیب دیدگی شد.

دکتر رازی با بررسی MRI بخش آسیب دیده، ششم بهمن ماه را جهت عمل جراحی در بیمارستان آتیه تهران تعیین کرد.

دوری ۶ ماهه سجاد مردانی به دلیل آسیب دیدگی

بر اساس نظر پزشک معالج، مردانی حداکثر شش ماه از تمرینات تیم ملی دور خواهد ماند.