اعلام جانشین نویر

نشریه آلمانی بلیک گزارش داد که باشگاه مونشن گلادباخ با بایرن مونیخ بر سر انتقال «یان سومر» به توافق رسیده است.

گلر قدرتمند سوئیسی که با مهارهای خود بارها سوژه رسانه‌ها شده، قرار است با قراردادی ۲ ساله راهی بایرن مونیخ شود و تعویضی نویر نام گیرد.

اعلام جانشینی نویر

بایرن مونیخ برای «دیوار» ۸ میلیون یورو به اضافه ۱.۵ میلیون یورو پاداش خواهد پرداخت.

تا ساعات دیگر انتقال یان سومر به بایرن مونیخ قطعی خواهد شد و این بازیکن تست‌های پزشکی را انجام خواهد داد.