برنامه نیم فصل پرسپولیس مشخص شد

اعضای هیئت مدیره، امروز گرد هم آمدند و درباره مسائل باشگاه در حوزه‌های مختلف، تبادل‌نظر و تصمیم گیری کردند.

در این نشست مدیرعامل به روال معمول، گزارشی را درباره پیشرفت امور و مصوبات قبلی و همچنین در حوزه مسائل مالی، حقوقی، اقتصادی، ورزشی و بین‌الملل ارائه کرد.

اعضا در ادامه درباره مواردی در این حوزه‌ها گفت‌وگو داشتند.

برنامه‌های باشگاه و تیم برای شروع نیم‌فصل دوم نیز از مسائل مورد بحث در نشست بود.

 

برنامه نیم فصل پرسپولیس مشخص شد