همه کارشناسان داوری خطاب به ساپینتو چه گفتند؟

این بار بیشتر کارشناسان داوری درست بر خلاف هفته قبل و بازی با تراکتور نظر سرمربی تیم استقلال را رد کردند.

به طور مثال حیدر سلیمانی در خصوص صحنه برخورد محمد محبی با محمد کریمی می گوید:پنالتی نبود چون کریمی خطایی مرتکب نشد و توپ را زد اما چون برخورد وجود داشت، نیازی به کارت زرد هم نبود. این صحنه نه خطا بود و نه شبیه سازی.

نوید مظفری یکی دیگر از کارشناسان داوری در خصوص این صحنه گفت: خطایی اتفاق نیفتاد اما تمارض هم نبود و ادامه بازی تصمیم بهتری بود.

کارشناسانی چون ابراهیم میرزابیگی، رضا کرمانشاهی و ... تصمیم حسن اکرمی را در این صحنه تایید کردند.

همه کارشناسان داوری خطاب به ساپینتو چه گفتند؟