علی کفاشیان-رئیس فدراسیون فوتبال در ابلاغیه ای مهم به کمیته های فدراسیون فوتبال مواردی را به کمیته های فدراسیون اعلام کرد.

دراین ابلاغیه که بیشتر درباره اطلاع رسانی به افکار عمومی است آمده است: «از این پس کلیه اخبار و اطلاعات مربوط به تیم های ملی فدراسیون فوتبال با هماهنگی مدیر رسانه ای تیم های ملی(مدیا آفیسر) و از طریق سایت فدراسیون فوتبال و در صورت لزوم از طریق سایر رسانه ها به اطلاع عموم خواهد رسید.»

در ادامه این ابلاغیه در باره سایت رسمی فدراسیون فوتبال آمده است: سایت فدراسیون فوتبال تنها مرجع اطلاع رسانی جامع و رسمی این فدراسیون است و کلیه موارد مربوط به مسائل کلان ، سیاست گذاری ها و مصوبات کميته های فدراسیون در خصوص فوتبال کشور از طریق رئیس فدراسیون یا نایب رئیس اول فدراسیون - سخنگوی فدراسیون اعلام خواهد شد. بدیهی است در صورت نیاز به انجام مصاحبه و اطلاع رسانی در رسانه های گروهی ، کلیه مبادی ذی ربط در فدراسیون فوتبال باید با اطلاع رئیس یا سخنگوی فدراسیون و درصورت عدم دسترسی ، با روابط عمومی فدراسیون ، هماهنگی های لازم را انجام دهند .